Събития

Назад към СъбитияОбщо събрание на СНЦ "Пежо Фенс България"

Публикувано на 07.04.2013, 17:06:33| Преглеждания: 1951
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ПЕЖО ФЕНС БЪЛГАРИЯ”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.25 от Устава свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11.05.2013г. от 10.00ч., в конферентна зала 1 на хотел "Виа Траяна" - Беклемето, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружението през изминалият изборен период
2. Избор на Управителен съвет, Председател и касиер на Сдружението
3. Промяна на Устава на Сдружението
4. Други организационни въпроси.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, независимо от броя на присъстващите.

Назад към Събития